Sex chat unregister Online chat sexy perth girls

Som tiden gik kunne jeg nu alligevel ikke styre mig, og er også begyndt at fylde information på om hvorfor tingene nu er som de er.

Jeg har dog gjort mig umage for at holde alle sådanne lange forklaringer separat i håndbogen eller beskrevet på Wikipedia, så håndbogen stadig kan bruges som et hurtigt opslagsværk til de ting man lige har behov for at finde en løsning på.

Eventuelle betalinger bør foregå af dem der har ønsket om og midlerne til at støtte - efter at man har fundet ud af om værket har en værdi for en selv.

På meget, meget lang sigt er det mit håb at bogen en dag kan udgives som en gratis trykt bog - eller eventuelt en ekstremt billig bog så boghandlere kan få en avance for at have den stående, så den bliver tilgængelig for alle danskere.

Jeg synes endnu ikke bogen er færdig nok til udgivelse og hvis mit ultimative mål om en gratis trykt bog til alle danskere skal opnås, vil det naturligvis også kræve en form for sponsorat eller reklameindtægt til at dække trykning og distribution af bogen.

Problemer som alle børnefamilier jeg kender først har lært om lang tid efter børnene kom til - så den gratis bog besluttede jeg mig for at skrive udfra den holdning at så basal information, der kan gøre en verden til forskel for familiens trivsel, bør være gratis og let tilgængelig.

Familiehåndbogen skal altså på ingen måde ses som en konkurrent til leksikale opslagsværker som Wikipedia som jeg naturligvis støtter, men derimod som en guide i bogform til de bedste løsninger indenfor alle områder af det danske familieliv.